Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

The Market Company Restaurant/Bar in Old Nicosia-Buddy Rhodes Bar Countertop and bathroom sinks in coal colour. Bar Countertop was casted on-site. The Decocement floor was also customized in coal colour. Design by Constantinos Talashis & Constantinos Constantinou.