Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Panagos & Panagos LLC office

 

 

 

Architect Pavlos Sideris Kukan Architects
Decocemento on floors, walls and ceilings
Barrisol Lumiere membrane

 

 

Int Pan Off (1) Int Pan Off (2) Int Pan Off (3) Int Pan Off (4) Int Pan Off (5) Int Pan Off (7) Int Pan Off (9) Int Pan Off (11) Int Pan Off (12) Int Pan Off (13) Int Pan Off (14) Int Pan Off (15) Int Pan Off (16) Int Pan Off (18) Int Pan Off (19)