Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Nicosia Penthouse- Decocement cement colour applied to floors and walls, both indoor and outdoor, of this modern Nicosia Penthouse. Design by Alexis Michaelides.