Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Various Barrisol membranes- Printed, Lumiere,Gloss & Suede installed for display @ our showroom in Nicosia. Design by Tereza Apostolidou.