Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Barrisol @ Opthalmos Eye and Laser Centre Nicosia- by Fereos & Associates Architects

Barrisol Lumiere @ Opthalmos Eye & Laser Centre

Barrisol Lumiere @ Opthalmos Eye & Laser Centre

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area

Oval Lumiere ceiling membrane installed overhead main reception area