Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Barrisol @ Marks & Spencer Cafe La Mode Nicosia- by A.F.Modinos & S.A. Vrahimis Chartered Architects & Engineers and Lyons & Sleeman & Hoare Architects.

Barrisol @ Marks & Spencer Cafe La Mode Nicosia.

Barrisol @ Marks & Spencer Cafe La Mode Nicosia.

White Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights and speakers

White Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights and speakers

White Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights and speakers

White Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights and speakers

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes with incorporated spotlights

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes

Black Gloss Microperforated acoustic Ceiling membranes