Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

Barrisol Black Gloss Stretch Ceiling installed on ceiling of patio area @ C House Cafe in Nicosia. One of the attributes of the Black Gloss Barrisol is the mirror effect it creates. Design by Maria Pelagias.