Έργα

Ενα δείγμα από τις πιο πρόσφατες δουλειές μας

70’s apartment in Nicosia fully renovated.Fully customized Buddy Rhodes kitchen island and worktop finished in Grey colour.

IMG_4589 IMG_4590 IMG_4591 IMG_4592 IMG_4593 IMG_4594 IMG_4595 IMG_4596 IMG_4597 IMG_4598